Regulamin

Informacje dotyczące Regulaminu Oddziału Internetowego Sklepu Zwierzaczek

 1. Zebrane w punktach poniżej informacje dotyczące zasad współpracy tj. kupna-sprzedaży w Oddziale Internetowym proszę traktować, jak Regulamin i tak będzie dalej nazywany.
 2. Złożenie zamówienia w Oddziale Internetowym Sklepu Zwierzaczek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Państwa zawsze od daty opublikowania ich na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Oferta

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Oddziale Internetowym Sklepu Zwierzaczek w momencie składania zamówienia.
 2. Produkty oferowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Przyjęcie przez Oddział Internetowego Sklepu Zwierzaczek oferty Kupującego na zakup produktów oznacza zawarcie umowy kupna – sprzedaży drogą elektroniczną.
 4. Zamieszczone w Oddziale Internetowym Sklepu Zwierzaczek zdjęcia produktów mają za zadanie możliwie najlepiej przybliżyć ich wygląd wiec mogą różnić się w nieznacznych szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
 5. Wszystkie przedstawione produkty są fabrycznie nowe.
  Współpracę pomiędzy Państwem , a naszym Sklepem Zwierzaczek opieramy o prawne regulacje Kodeksu Cywilnego, a mówi o tym USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży.
 6. Zamieszczona na stronach Oddziału Internetowego Sklepu Zwierzaczek oferta cenowa jest jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego.
 7. Ceny podane na stronach Oddziału Internetowego Sklepu Zwierzaczek mogą w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta).
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 9. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków – tzw. ceny brutto.
 10. Podane na stronach Oddziału Internetowego Sklepu Zwierzaczek ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży na stronach Oddziału Internetowego Sklepu Zwierzaczek
  W przypadku przedmiotów oznaczonych ” dostawa gratis ” zastrzegamy sobie decyzje wyboru najbardziej dogodnego sposobu wysyłki.

Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienia złożone na stronach Oddziału Internetowego Sklepu Zwierzaczek realizowane są w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usunięte.
  Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, pod którym możemy ewentualnie zweryfikować dane potrzebne do realizacji zamówienia.
 3. Przyjęcie zamówienie nie jest jednoznaczne, że zostanie ono w pełni zrealizowane. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację lub wydłużenia czasu jego realizacji zawsze informujemy o zaistniałych okolicznościach pocztą elektroniczną i w miarę możliwości telefonicznie.
 4. Po złożeniu zamówienia wysłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 5. Potwierdzonego zamówienia nie można anulować.
 6. Zamówienia są realizowane w dni robocze.
 7. Brak towaru w magazynie lub związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania stanowi dla Państwa prawo do anulowania zamówienia.
 8. Zwroty za zamówienia przedpłacone przelewem lub kartą dokonujemy na polskie konta bankowe.

Zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od wydania rzeczy.
 3. Możliwość zwrotu towaru w formie nienaruszonej gwarantuje Klientowi Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 4. Kosztem zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość obciążony jest konsument zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość
 5. Zwracany produkt nie może być w jakikolwiek sposób naruszony, nie może nosić śladów użytkowania, nie może być otwierany, uszkodzony, próbowany lub pozbawiony oryginalnego opakowania.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towaru Oddział Internetowego Sklepu Zwierzaczek zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty zamówienia z wcześniej poniesionym kosztem wysyłki na rachunek podany przez Klienta w terminie do 14 dni roboczych.

Reklamacje

 1. W przypadku gdy dostarczony towar nie jest zgodny z zamówieniem z winy sprzedawcy, towaru Oddział Internetowego Sklepu Zwierzaczek zobowiązany jest do naprawienia szkody na własny koszt.
 2. Oddział Internetowego Sklepu Zwierzaczek nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.
 4. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.
 5. Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona przez Sklep warunkiem koniecznym jest posiadanie oryginalnego opakowania reklamowanego produktu.
 6. Sklep zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na wolny od wad w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 7. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa z powodu wyczerpania danego asortymentu na magazynie zwrócimy Państwu równowartość ceny produktu wraz z wcześniej poniesionym kosztem wysyłki do Klienta bądź zaoferujemy inny dostępny podobny produkt w nie niższej cenie.
 8. Przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny.
  Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Uszkodzenia podczas transportu

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Klient ma prawo do rozpakowania przesyłki dostarczonej firmą przewozową w obecności jej pracownika, w celu sprawdzenia czy zamówiony produkt nie posiada uszkodzeń powstałych w trakcie transportu lub w celu weryfikacji zgodności przesyłki z zamówieniem.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu lub niezgodności z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest do spisania z pracownikiem firmy dostarczającej protokołu szkody i dostarczenia go listownie lub pocztą elektroniczną e-mail do 5 dni od daty sporządzenia.
 4. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym i podstawą do uwzględnienia reklamacji za szkody powstałe w trakcie transportu.

Ochrona danych

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”, Dz.U. Nr 133, poz. 883.
 2. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

Pozostałe Informacje

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: zwierzaczek71@interia.pl